Loading...
 Start Page

Όροι Χρήσης & Ασφάλεια

Πολιτική απορρήτου

  1. Γενικό πλαίσιο

Ο δικτυακός τόπος της optipharma.gr έχει σχεδιαστεί με πλήρη συμμόρφωση στην τοπική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία και ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, ακολουθούμε βέλτιστες πρακτικές για τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: EU General Data Protection Regulation 2018 – GDPR.

Προτεραιότητα της optipharma.gr είναι η προστασία του δικαιώματος του πελάτη για την απόρρητη σύνδεση και γι'αυτό παρακάτω επεξηγούνται η πρακτική προστασίας του απορρήτου των δεδομένων καθώς και η έννοια και σημασία των παρακάτω όρων προκειμένου να γίνουν εύκολα κατανοητοί και αντιληπτοί και να μην δημιουργούνται υπόνοιες για πιθανή τυχόν διάρρηξη του απορρήτου της σύνδεσης.

  1. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2.1. Δεδομένα Επισκεψιμότητας & Προβολής Ιστότοπου

Ο ιστότοπος optipharma.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για την εξαγωγή δεδομένων επισκεψιμότητας αυτού του ιστότοπου. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αναλύονται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, την καταγραφή προβλημάτων και τη βελτίωση του τρόπου προβολής και εμπειρίας χρήσης.

Η υπηρεσία Google Analytics καταγράφει μη προσωποποιημένα δεδομένα του επισκέπτη, όπως είναι η γεωγραφική τοποθεσία, η συσκευή, ο browser και το λειτουργικό σύστημα. Επίσης, η υπηρεσία καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του επισκέπτη, στην οποία όμως το optipharma.gr δεν έχει καμία πρόσβαση, βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας αυτής. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies. Περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας των cookies από την υπηρεσία analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: Google’s developer guides. Απενεργοποιώντας τα cookies στον υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας την ιδιωτική λειτουργία του browser (private mode), καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας cookies άρα καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε καταγραφή της επίσκεψης και χρήσης του ιστότοπου.

Επίσης η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί κατά καιρούς την υπηρεσία Google Double Click για σκοπούς μάρκετινγκ. Αν θα θέλατε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των double click cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του opt-out DoubleClick στο http://www.google.com/settings/ads/onweb#dislplay.

2.2. Φόρμα επικοινωνίας

Η χρήση της φόρμας επικοινωνίας από την πλευρά του χρήστη δεν δημιουργεί καμία εγγραφή των στοιχείων του σε ιδιόκτητο ή τρίτο σύστημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο και e-mail διεύθυνση) μεταφέρονται μέσω απλού e-mail στο τμήμα Marketing της optipharma.gr ώστε να αποσταλεί η απάντηση στο αίτημα του επισκέπτη. Η υποδομή mail service της optipharma.gr στηρίζεται στην πλατφόρμα GMail της Google η οποία ακολουθεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, βάσει των εγκυρότερων πιστοποιήσεων ασφαλείας διεθνώς.

2.3. Δωρεάν Υπηρεσία Ενημέρωσης - Newsletter

Η δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης του optipharma.gr χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MailChimp για τη λειτουργία της. Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση των στοιχείων του από την υπηρεσία, αυτά μεταφέρονται στην πλατφόρμα του MailChimp για χρήση σε σχετικές λίστες ενημέρωσης. Τα στοιχεία αυτά (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email) δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστότοπου ή σε άλλο μηχανογραφικό σύστημα πλην του MailChimp.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας αυτής χρησιμοποιούνται από το τμήμα Marketing του optipharma.gr για την αποστολή ενημερωτικών emails (newsletters) σχετικά με προσφορές προϊόντων, διαγωνισμούς, εκπτωτικά κουπόνια και εταιρικά νέα.

Τα στοιχεία διατηρούνται στην πλατφόρμα του MailChimp για όσο διάστημα αυτή χρησιμοποιείται από το optipharma.gr, εκτός κι αν ζητηθεί από το χρήστη η διαγραφή των στοιχείων του. Η διαγραφή χρήστη από την δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου διαγραφής από τη λίστα παραληπτών της υπηρεσίας, ή μέσω επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του optipharma.gr.

2.4. Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες

Οι web servers του optipharma.gr καταγράφουν αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε έγκαιρα προβλήματα, να διαχειριζόμαστε την ιστοσελίδα του καταστήματος και να συλλέγονται από το optipharma.gr ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site μας, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες (πάντοτε) μη εξατομικευμένες προσδιορίσιμες πληροφορίες.

2.5. Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site optipharma.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του optipharma.gr.

2.6. Προσωπικές Πληροφορίες

Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site optipharma.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Ειδικότερα μεταξύ του optipharma.gr και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

Tο optipharma.gr δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το optipharma.gr και αφορούν τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και η ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες του optipharma.gr. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το optipharma.gr στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, το optipharma.gr, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Tο optipharma.gr δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Το optipharma.gr θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Tο optipharma .gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις το optipharma.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του optipharma.gr, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το optipharma.gr καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιχειρήσει την είσοδο στο www. optipharma.gr από περιοχές εκτός Ελλάδος, η είσοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί με δική του ευθύνη ως προς τη συμμόρφωση με το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τους παρόντες όρους και το www.optipharma.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Πατρών.

  1. Επεξεργασία δεδομένων από τρίτους

To optipharma.gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων παρόχων (Google, MailChimp, APIFON) για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της. Οι πάροχοι αυτοί έχουν επιλεχθεί με κριτήριο τη συμμόρφωσή τους στις υπάρχουσες νομοθεσίες περί εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική εμπιστευτικότητας που ακολουθείται εκ μέρους των τρίτων παρόχων στα παρακάτω links:

 

  1. Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή

Το optipharma.gr δεσμεύεται ότι θα αναφέρει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές οποιαδήποτε παραβίαση – διαρροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκύψει σε αυτόν τον ιστότοπο ή στις τρίτες υπηρεσίες όπου γίνεται επεξεργασία τους, το αργότερο μέσα σε 72 ώρες από την διαπίστωση της παραβίασης, εφόσον επιβεβαιωθεί η διαρροή δεδομένων με αναγνωρίσιμο τρόπο.

  1. Δικαίωμα ενημέρωσης, επεξεργασίας και διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οποιοσδήποτε χρήστης για τον οποίον το optipharma.gr έχει αποθηκευμένα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει:

  • την ενημέρωσή του για το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται και σε ποιες τοποθεσίες βρίσκονται,
  • το σκοπό χρήσης τους,
  • την επεξεργασία και διόρθωσή τους, ή την ολοσχερή διαγραφή τους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το optipharma.gr, στα στοιχεία που αναγράφονται στην παράγραφο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων».

6. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εξυπηρέτηση σχετικών αιτήσεων επί αυτών, ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει μέσω e-mail, τηλεφώνου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
EPILOGI IKE
e-mail: info@optipharma.gr
Τηλέφωνο: 2613013426

7. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Καταβάλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου να είναι όσο το δυνατόν επικαιροποιημένο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού μας τόπου ή /και των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν, ανεξαρτήτως από το εάν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την εταιρεία μας ή από κάποιον τρίτο.

Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογήσει και να αποφασίσει εάν θα εμπιστευθεί το εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο στον δικτυακό μας τόπο.

Επικοινωνία:

Τηλ.: 2613 013426

Κιν.: 6932 248 522

E-mail: info@optipharma.gr

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146005016000

Ακολουθήστε μας:

     

Login / Sitemap

Πιστοποιήσεις:

Copyright © 2018 - 2024 B2B Οπτικά - Optipharma e-shop